DSK nyt !

Planerne for DSK 2019 er nu klar

DASUs Kartingudvalg har, i samarbejde med DASU Bestyrelse og samarbejdspartnere, nu planerne klar for afvikling af Dansk Super Kart (DSK) 2019.

Løbsserien vil bestå af fire afdelinger, med to tællende finaler i hver; i alt otte løb, hvoraf de syv er tællende. Mesterskabsserien er åben for klasserne Cadett Mini, Cadett Junior, OK Junior, OK og KZ2.

DSK vil fortsat indeholde en fast stab af officials og dommere, særlig udpeget serieansvarlig, videoovervågning, live-timing, hjemmeside, pointlistefører m.v.

Selv om DSK i princippet er uændret, er der alligevel en række vigtige ændringer. Den første ændring gælder Cadett Mini, som i 2019 kun deltager om lørdagen, og samtidig får nyt motorreglement.
Til gengæld genoplives DASU Race Academy, hvor deltagerne i Cadett-klasserne tilbydes to træningssamlinger hvor fokus er på indlæring, leg og konkurrence. Under betegnelsen DSK Academy rettes en udstrakt hånd ud mod nye deltagere i vores fantastiske sport, så alle har en mulighed for at deltage, uanset forhåndskendskab til sporten. Mere om DSK Academy andetsteds.

Den anden ændring gælder primært klassen OK, der i 2019 suppleres med en klasse uden for de ovennævnte. Det vil betyde et betydeligt støtte deltagertal, og derved gøre seniorkategorien mere attraktiv. Der forhandles i øjeblikket med forskellige fremtidige samarbejdspartnere herom. Samtidig muliggør det nye program supplerende klasser om søndagen. Alt sammen for at øge deltagertallet ved DASUs primære løbsserie.

Foruden de fire afdelinger af DSK udskrives igen i 2019 et DIF Danmarksmesterskab i DSK-klasserne, afviklet separat over en enkelt weekend. Resultatet heraf medregnes ikke i DSK.

Det endelige reglement for DSK 2019 og DM offentliggøres på DASUs hjemmeside, samt udsendes til klubberne.

Løbskalender 2019:

DSK 1. Grindsted 27 – 28. april
DSK 2. Vojens 25 – 26. maj
DSK 3. Rødby 22 – 23. juni
DSK 4. Thy 21 – 22. september

DIF-DM Roskilde 24 – 25. august

Kommende events:

bag_bund